domingo, 2 de xaneiro de 2011

AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2010.

Estimadas familias, este curso terá, de novo, lugar a AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO aos alumnos e alumnas do cuarto curso de educación primaria. No D.O.G do martes 14 de decembro de 2010, saiu publicada  a Resolución do 3 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da mesma.
 Nesta resolución indícase que a avaliación de diagnóstico correspondente ao curso 2010-2011 terá lugar os días 19 e 20 do mes de maio.
As competencias básicas que se avaliarán serán a competencia en comunicación lingüística, a competencia matemática e a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.
Realizará a proba de avaliación de diagnóstico todo o alumnado que durante o curso 2010-2011 estea escolarizado en 4º curso.

Ningún comentario:

Publicar un comentario